BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การทำนิติกรรมโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติ!..เป็นอย่างไรการทำนิติกรรมโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติ!..เป็นอย่างไร

การสำคัญผิดในคุณสมบัตินั้นก็ทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆียะ มีอะไรบ้าง มีดังต่อไปนี้ ได้แก่ การสำคัญผิดในตัวบุคคลที่เป็นคู่กรณี เช่น เข้าใจว่าคู่กรณีเป็นนักวิทยาศาสตร์จึงตกลงจ้างให้ทำการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลก เป็นต้น การสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สิน เช่น เข้าใจว่าที่ดินที่จะซื้อปลูกบ้านพักตากอากาศติดกับทะเลแต่ความเป็นจริงที่ดินไม่ได้ติดกับทะเล เป็นต้น

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น