BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รู้ไว้ก็ดี! สิทธิของผู้ต้องหาสิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา ได้พบและปรึกษาทนายความ/ได้ให้ทนายความหรือผู้ที่ตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบสวนปากคำ/ได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อญาติตามสมควร/ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว/ได้ขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติทราบถึงการถูกจับและสถานที่ควบคุม/ได้รับแจ้งสิทธิให้ทราบว่าถูกจับ แจ้งข้อหา และรายละเอียดแห่งการจับ แสดงหมายจับ แจ้งว่ามีสิทธิให้การหรือไม่ให้การ และถ้อยคำอาจใช้เป็นพยานหลักฐาน/ได้ถามเรื่องทนายในคดีประหารชีวิต หรืออายุไม่เกิน ๑๘ ปี

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น