BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ซุมชาวนา นอนไห้ ราคาขายบ่พอต่อน คิดบ่ออก ซอกบ่ได้ นอนไห้กองน้ำตา
คำโบราณผู้เฒ่าเผิ้ลได้กล่าวไว้


คั๋นปีใด๋หนาวเดือน ฟ้าสิหม่น คนสิเข้น

เทิงพระเณร ชีขาว สิเปลี่ยนแปผันปี้น

แนวหากินมีน้อย เงินคำ สิอึดอยาก

ความลำบาก ทุกย่อมหญ้า เงินค่าแม้นบ่เห็น

โรคภัยมาบ่เว้น อุบัติใหม่ ขึ้นหนียา

ซุมพญา ครองเมือง สิลักกินสินใช้

ซุมชาวนา นอนไห้ ราคาขายบ่พอต่อน

คิดบ่ออก ซอกบ่ได้ นอนไห้กองน้ำตา


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น