BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561

หอบูชาฟ้าเทียนถาน (天坛 / Tiantan)

หอบูชาฟ้าเทียนถาน (天坛 / Tiantan) 

สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1420 (พ.ศ.1963)

หอบูชาฟ้าเทียนถาน (天坛 / Tiantan) หอบูชาฟ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระราชวังหลวงกู้กง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1420 (พ.ศ.1963) ปีที่ 18 ในการครองราชย์ของจักรพรรดิหย่งเล่อ จักรพรรดิองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์หมิง ใช้เวลาก่อสร้าง 14 ปี เมื่อแรกสร้างใช้ชื่อว่า เทียนตี้ถาน (แท่นบูชาฟ้าดิน) ต่อมาในปีที่ 9 แห่งการครองราชย์สมัยจักรพรรดิเจียจิ้ง จักรพรรดิองค์ที่ 11 แห่งราชวงศ์หมิง ปีค.ศ.1530 (พ.ศ.2073) พระองค์ได้ทรงแยกการบวงสรวงฟ้ากับดินออกเป็น 2 พิธี ได้มีการจัดพิธีกันคนละที่  ต่อมาในปีที่ 13 ของการครองราชย์ ปี ค.ศ.1534 (พ.ศ.2077) ได้มีการสร้างหอบูชาแผ่นดินตี้ถานขึ้นอีกแห่ง ทำให้หอบูชาเทียนตี้ถานกลายเป็น แท่นบูชาฟ้าเพียงอย่างเดียว และพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนชื่อหอแห่งนี้เป็น หอฟ้าเทียนถาน จากนั้นในปีที่ 12 ของการครองราชย์สมัยจักรพรรดิเฉียนหลง จักรพรรดิองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์ชิง ปี ค.ศ.1747 (พ.ศ.2290) พระองค์ทรงรับสั่งให้สร้างกำแพงด้านในและด้านนอกของหอฟ้าเทียนถานใหม่ และบูรณะสิ่งก่อสร้างหลักๆ ของหอเทียนถานใหม่ เช่น หอฉีเหนียนเตี้ยน หอหวงฉงยวี่ และแท่นบวงสรวงหวนชิวถาน ในช่วงนี้ทำให้สิ่งก่อสร้างของหอฟ้าเทียนถานมีรูปแบบที่เห็นและได้รับการอนุรักษ์มาจนถึงปัจจุบันนี้ ในอดีตจักรพรรดิทั้งราชวงศ์หมิงและชิงทุกพระองค์จะต้องเสด็จมาทำพิธีบวงสรวงบูชาฟ้า เพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ทุกปี หอบูชาฟ้าเทียนถานมีพื้นที่กว้าง 2.7 ตารางกิโลเมตร ใหญ่กว่าตัวพระราชวังกู้กง 2 เท่า พื้นที่ด้านเหนือเป็นกำแพงล้อมรอบรูปร่างคล้ายครึ่งกลม หมายถึง ท้องฟ้า ส่วนด้านใต้เป็นกำแพงรูปสี่เหลี่ยม หมายถึง แผ่นดินและโลก แบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญคือ1. ฉีเหนียนเตี้ยน หอบวงสรวงฟ้า สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1420 ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดใช้ประกอบพิธีบูชาฟ้า สร้างบนฐานหินหยกขาวมี 3 ชั้น สูง 2.7 เมตร เป็นอาคารทรงกลม สร้างด้วยไม้ทั้งหลังเข้าลิ้นโดยไม่ใช้ตะปูเลยแม้แต่ตัวเดียว ตัวอาคารมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เมตร เสาอาคารทำจากต้นไม้ต้นเดียวขนาดใหญ่ถึง 28 ต้น รองรับน้ำหนักของหลังคาทรงกลมซ้อนกัน 3 ชั้น มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงิน บนยอดหลังคาประดับด้วยลูกกลมสีทองขนาดใหญ่เห็นเด่นชัด บริเวณระเบียงมีรั้วล้อมรอบทุกชั้นเป็นเสาหินหยกขาวแกะสลักงดงามมาก ตัวหอบวงสรวงตั้งอยู่บนแนวระนาบเดียวกับอาคารอีก 2 หลังบนทางเดินยกระดับเชื่อมต่อกันยาวประมาณ 800 เมตร ภายในหอบวงสรวง ตรงกลางด้านในสุดจะมีเสา 4 ต้น แทน 4 ฤดูของจีน เสาอาคารวงรอบที่ 2 มี 12 ต้น แทน 12 เดือน หรือ 1 ปี ส่วนเสาอาคารวงรอบที่ 3 ติดกับฝาผนังมีเสาอีก 12 ต้น รวมเป็น 24 ต้น แทน 24 ฤดูกาลของการเพาะปลูก รวมทั้งหมดมี 28 ต้น เปรียบเสมือนกลุ่มดวง 28 ดวงในทางดาราศาสตร์ ด้านหลังและด้านข้างของหอแห่งนี้จะมีอาคารที่ประทับของฮ่องเต้ ห้องครัว ห้องฆ่าสัตว์สำหรับบูชาเส้นไหว้ ห้องเก็บของและจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ในพระราชพิธีต่างๆ ในปี ค.ศ.1889 (พ.ศ. 2432) หอฉีเหนียนเตี้ยนถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เสียหาย ทางราชสำนักชิงจึงได้สร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นทดแทนของเดิมที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

2. หวางฉุงหยี่ เป็นหอที่ตั้งป้ายเทพเจ้าฟ้าดิน พระอาทิตย์และพระจันทร์ ใช้ในพิธีบวงสรวงของฮ่องเต้ทางด้านทิศใต้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1530 (พ.ศ.2073) มีลักษณะคล้ายหอบวงสรวงฟ้าดิน เป็นอาคารทรงกลมมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีน้ำเงิน ด้านบนหลังคาเป็นยอดแหลมด้วยหุ้มทอง ตั้งอยู่บนฐานสูง 1.5 เมตร มีรั้วหินหยกขาวแกะสลักเป็นรูปมังกรในก้อนเมฆ มีบันไดทอดยาวลงมาจากฐานสูง มีแผ่นหินก้อนสี่เหลี่ยมขนาดไม่เท่ากันปูเรียง 3 แผ่น เรียกว่า หิน 3 เสียง คือ เมื่อยืนอยู่บนแผ่นหินแผ่นแรกทีติดกับขั้นบันไดแล้วปรบมือ 3 ครั้ง จะมีเสียงสะท้อนกลับมา 3 ครั้งเมื่อเปลี่ยนมายืนบนแผ่นหินที่ 2 แล้วปรบมือ 1 ครั้งจะมีเสียงสะท้อนกลับมา 2 ครั้ง ถัดไปเมื่อยืนบนแผ่นหินแผ่นที่ 3 ปรบมือ 1 ครั้ง เสียงสะท้อนกลับมาเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ที่บริเวณนี้ยังมีกำแพงล้อมรอบเป็นวงกลมเรียกว่า กำแพงเสียงสะท้อน โดยกำแพงนี้สามารถสะท้อนเสียงที่คนพูดจากฟากหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้เมื่อเอาหูแนบชิดกำแพงจะได้ยินเสียงคนพูดที่อยู่อีกด้านหนึ่งได้อย่างชัดเจนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาที่นี่จะต้องพิสูจน์สิ่งน่าอัศจรรย์นี้ด้วยตนเอง

3. แท่นบวงสรวงหวงชิวถาน เป็นแท่นกลมสูง 3 ชั้น ตั้งอยู่กลางแจ้ง สร้างในปี ค.ศ.1530 (พ.ศ.2073) ล้อมรอบด้วยรั้วหินหยกขาวแกะสลักเป็นลวดลายมังกรในก้องเมฆ ชั้นบนสุดเป็นลานโล่งกว้าง ตรงกลางเป็นหินอ่อนกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร ล้อมรอบด้วยแผ่นหินจำนวน 9 ก้อน รอบที่ 2 มีแผ่นหินจำนวน 18 ก้อน ทั้งหมดถึง 9 รอบวง และรอบที่ 9 ด้านนอกสุดมีหินล้อมรอบจำนวน 81 ก้อน ในการประกอบพิธีฮ่องเต้จะต้องคุกเข่าตรงกลางของแท่นหินรูปร่างกลมแล้วทำการอธิษฐานเพื่อขอพรจากฟ้าให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเพื่อการเพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร และเมื่อฮ่องเต้ตรัสออกไปด้วยเสียงที่ดังก็จะได้ยินเสียงที่สะท้อนกลับมาอย่างชัดเจน ทำให้รู้สึกว่าเหมือนมีเสียงที่ตอบกลับมาจากสวรรค์ ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษในการออกแบบก่อสร้างโดยภูมิปัญญาของนักออกแบบในสมัยโบราณ ที่นี่ยังเป็นที่สำหรับเผาเครื่องเส้นไหว้บูชาสำหรับการบวงสรวงด้วยซึ่งจะอยู่ด้านล่างของหอนี้ จะมีเตาเผาขนาดใหญ่สำหรับใช้เผาเครื่องบวงสรวงเส้นไหว้บูชาฟ้าและซุ้มสำหรับเผาบูชาขนาดย่อยๆ อีก 8 อัน ปัจจุบันหอบูชาฟ้าเทียนถานได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะ เทียนถานกงหยวนที่ชาวจีนนิยมมาออกกำลังกายกันทั้งตอนเช้าและตอนเย็น ที่นี่มีกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ หลากหลายไม่ว่าจะเป็น การรำมวยจีน รำดาบ เต้นรำลีลาศ กลุ่มขับร้องคาราโอเกะ และการวิ่งออกกำลังกายเหมือนสวนลุมพีนีในกรุงเทพ ส่วนผู้อาวุโสสูงอายุจะชอบนั่งจิบน้ำชา พบปะพูดคุยสังสรรค์กัน เล่นหมากรุกจีน และการเขียนตัวอักษรจีนด้วยนำ้ปล่าวลงบนพื้น« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น