BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

คบคนให้เบิ่งหน้า ขาวงามงามอย่าฟ้าวเชื่อ บาดเมื่อขมเคียดแค้น สิอุกเอ้าอั่งทรวง"คบคนให้เบิ่งหน้า ขาวงามงามอย่าฟ้าวเชื่อ

บาดเมื่อขมเคียดแค้น สิอุกเอ้าอั่งทรวง"


ความหมาย

การที่จะคบหาสมาคมกับผู้ใดให้ดูให้ละเอียดรอบคอบ อย่าหลงเชื่อเพียงแค่เห็นว่ามีรูปร่าง


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น