BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

อย่าสุไลเสียถิ้ม พงษ์พันธุ์ พี่น้องเก่า อย่าสุละ เผ่าเซื้อ ไปย่องผู้อื่นดี"อย่าสุไลเสียถิ้ม พงษ์พันธุ์ พี่น้องเก่า

อย่าสุละ เผ่าเซื้อ ไปย่องผู้อื่นดี"


หมายถึง

อย่าได้ลืมญาติพี่น้องของตัวเอง ไปยกย่องว่าผู้อื่นดีกว่า


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น