BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

ใจประสงค์สร้าง กลางดงกะว่าท่ง ใจขี้คร้าน กลางบ้านกะว่าดง

 "ใจประสงค์สร้าง กลางดงกะว่าท่ง

ใจขี้คร้าน กลางบ้านกะว่าดง"


หมายถึง

ถ้าใจสู้ (ขยัน) อยู่กลางป่าดง ก็เหมือนกลางทุ่ง ถ้าเกียจคร้านแม้อยู่กลางหมู่บ้านก็เหมือนในกลางป่า


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น