BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน (颐和园 / Summer Palace)พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน (颐和园 / Summer Palace) ตั้งอยู่ในเขตไห่เตี้ยนทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของพระราชวังต้องห้ามกู้กง ประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ชานกรุงปักกิ่งใกล้กับพระราชวังฤดูร้อนเก่าหยวนหมิงหยวน 


พระราชวังฤดูร้อนแห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยของ ไห่หลิงอ๋อง (海陵王 / Hailing Wang) จักรพรรดิองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์จิน (ต้ากิม) ครองราชย์ในปี ค.ศ.1149 -1161 (พ.ศ.1692-1704) ทรงมีพระาชโองการให้สร้างเป็นที่ประทับแรมขึ้นที่นี่


ต่อมากลายเป็นพระราชวังและอุทยานหลวงของจักรพรรดิกุบไลข่าน แห่งราชวงศ์หยวน (มองโกล) ถูกทำลายลงในสมัยมาจากการต่อต้านมองโกลโดยจักรพรรดิจูหยวนจาง  หลังจากนั้นในสมัยจักรพรรดิคังซี จนถึงจักรพรรดิ์เฉียนหลง  ได้มีการปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่ใช้เวลานานถึง 60 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1750 (พ.ศ.2297) ฮ่องเต้ราชวงศ์ชิงทุกพระองค์จะเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ ณ.พระราชวังแห่งนี้ในช่วงฤดูร้อน 

พระราชวังแห่งนี้เป็นอุทยานหลวงที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของจีนในสมัยนั้น พระราชวังแห่งนี้ได้เคยถูกทำลายลงถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกในปี ค.ศ.1860 (พ.ศ.) ช่วงสงครามฝิ่นครั้งที่ 2 โดยกองทัพอังกฤษและฝรั่งเศสได้บุกเข้าปล้นกรุงปักกิ่ง เผาทำลายสิ่งปลูกสร้างภายในพระราชวังฤดร้อนหยวนหมิงหยวนและอี้เหอหยวนไปเป็นจำนวนมากรวมถึงสมบัติภายในพระราชวังที่มีค่าก็ถูกปล้นชิงไปด้วยเช่นกันต่อมาในปี ค.ศ.1886 (พ.ศ.) พระนางซูสีไทเฮาได้ทรงนำเอาเงินงบประมาณสำหรับใช้ในการปรับปรุงกองทัพเรือของจีนมาบูรณะพระราชวังฤดูร้อนนี้ขึ้นใหม่ ส่วนครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ.1900 (พ.ศ.) พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกกองทัพพันธมิตรต่างชาติบุกเข้าทำลายเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ทางราชสำนักชิงแอบให้การช่วยเหลือพวกกบฏนักมวย  หลังจากเหตุการณ์สงบแล้วพระนางซูสีไทเฮาจึงได้มีรับสั่งให้ทำการบูรณะพระราชวังนี้ขึ้นใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ.1903 (พ.ศ.) เพราะพระนางทรงโปรดที่จะประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้มากกว่าที่พระราชวังกู้กงในกรุงปักกิ่งเสียอีก 

พระราชวังแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 2.9 ตารางกิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ของทะเลสาบคุนหมิงประมาณ 2.2 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการเกณฑ์แรงงานคนมาขุดถึง 10,000 คน แล้วนำดินที่ขุดขึ้นมาจากทะเลสาบไปถมเป็นเนินเขาสูง 60 เมตร พระนางทรงเรียกเขาลูกนี้ว่า ว่านโซ่วซาน หรือภูเขาหมื่นปี และสร้างอารามประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมไว้บนเขารวมถึง พระตำหนักพลับพลา และศาลาแบบเก๋งจีนไว้หลายรูปแบบลดหลั่นกันลงมาจนถึงเชิงเขาริมทะเลสาบ ที่ริมทะเลสาบมีระเบียงทางเดินมีชื่อว่า ฉางหลาง เป็นระเบียงทางเดินที่มีหลังคาคลุมยาวตลอดจากหมู่พระตำหนักฝั่งตะวันออกไปยังเรือหินอ่อนที่อยู่ทางฝั่งตะวันตก มีความยาวรวม 777 เมตร สร้างในปี ค.ศ.1750 (พ.ศ. ) แบ่งเป็นคานขวาง 273 ช่วง สลับกับศาลาพัก 4 หลัง บนขื่อของหลังคามีภาพจิตรกรรมที่เกี่ยวกับวรรณกรรมและเทพนิยายจีนหลายเรื่อง รวมทั้งภาพทิวทัศน์ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามมาก ที่ริมทะเลสาบคุนหมิงทางทิศตะวันออกมีหมู่พระตำหนักสำคัญอยู่ 4 หลัง คือ➠ตำหนักเหวินโซ่วเตี้ยน ใช้เป็นที่สำหรับพระนางซูสีไทเฮาเสด็จออกให้บรรดาเชื้อพระวงศ์และขุนนางเข้าเฝ้า สำหรับประทับบนบัลลังก์มังกรเพื่อแสดงว่าพระนางนั้นมีอำนาจอยู่เหนือฮ่องเต้

➠ตำหนักอวี่หลันเตี้ยน เป็นที่ตำหนักที่พระนางซูสีไทเฮาใช้กักขังจักรพรรดิกวางสู หลังจากพระนางทรงยึดอำนาจคืนจากจักรพรรดิหลังการปฏิรูป 100 วันไม่สำเร็จ พระนางจึงได้ทำการปกครองบ้านเมืองไว้เสียเอง

➠ตำหนักอี้เล่อเตี้ยน เป็นที่ประทับชมการแสดงอุปรากร (งิ้ว) ที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรด เป็นอาคาร 3 ชั้น สร้างขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองที่พระนางพระชนมายุครบ 60 พรรษา ปัจจุบันเป็นที่จัดแสดงพระภูษา เครื่องทรง เครื่องประดับ รวมถึงรถเมอร์เซเดสเบนซ์คันแรกในประเทศจีนของพระนางซูสีไทเฮาอีกด้วย

➠ตำหนักเล่อโซ่วถาง เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของพระนางซูสีไทเฮา ภายในมีแท่นบรรทม เครื่องเรือน สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ โคมไฟ และ พระวิสูตร (ม่าน) ที่ส่วนใหญ่เป็นของที่มีอยู่เดิม

จากนั้นเมือเดินไปตามทางเดินก็จะพบกับสะพาน 17 โค้งทอดยาวไปสูเกาะเล็กๆ กลางทะเลสาบ

พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวนแห่งนี้มีพื้นที่ๆ เป็นทะเลสาบประมาณ 3 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด ปัจจุบันจึงกลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดสุดสัปดาห์ของชาวเมืองปักกิ่ง


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น