BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

"พ่นสีบนกำแพง" ปรับ 5,000 บาทตามกฏหมาย พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ 2535

มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใด ขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรือทำให้ปรากฏด้วยประการใดๆซึ่งข้อความ ภาพ หรือ รูปรอยใดๆที่กำแพงที่ติดกับถนน บนถนน ที่ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่อยู่ติดกับถนนหรืออยู่ในที่สาธารณะเว้นแต่จะเป็นการกระทำของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำได้ ' และถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 56 ของ พรบ. ฉบับนี้ที่มา : กฎหมาย เรื่องน่ารู้
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น