BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad satang pro referral

468x60

ad satang pro referral

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โรคต่อมไทรอยด์อักเสบแบบ Hashimoto คืออะไร?


โรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของตนเองที่ทำให้ต่อมไทรอยด์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

โรคต่อมไทรอยด์อักเสบแบบ Hashimoto เป็นความผิดปกติที่มีภูมิคุ้มกันของตนเองเข้าโจมตีเนื้อเยื่อดีที่อยู่ภายในต่อมไทรอยด์ (ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฐานของคอ) การโจมตีนี้ทำให้เกิดการอักเสบและขัดขวางความสามารถให้การสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานหลายอย่างในร่างกาย

โรคนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำได้บ่อยที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยโรคนี้ยังเป็นที่รู้จักในชื่อ Chronic lymphocytic thyroiditis หรือ autoimmune thyroiditis ชื่อโรคนี้ตั้งตามศัลยแพทย์ชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคนแรกที่ค้นพบโรคนี้ในปี ค.ศ. 1912

➪ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ

ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโรคต่อมไทรอยด์อักเสบแบบ Hashimoto ที่จะมีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ คุณจะเข้าสู่ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำเมื่อต่อมไทรอยด์ไม่สามารถสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนอกมาได้เพียงพอ ผู้ป่วยที่เป็นโรคต่อมไทรอยด์อักเสบแบบ Hashimoto และมีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำนั้นอาจมีอาการไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการเลยก็ได้ โดยเฉพาะในช่วงที่เริ่มเป็นโรค เมื่อโรคดำเนินไปเรื่อยๆ คุณอาจเริ่มมีอาการของภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ

➪ความชุกของโรคต่อมไทรอยด์อักเสบแบบ Hashimoto

สถาบันสุขภาพแห่งชาติได้กล่าวว่า โรคนี้ส่งผลต่อประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 1-2% และพบได้ในผู้หญิงมากกว่าผูช้าย โรคนี้สามารถเกิดในช่วงอายุใดก็ได้ แต่มักพบบ่อยในช่วงอายุระหว่าง 30-50 ปี

➪สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

แพทย์ยังคงไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ที่แน่ชัด ปัจจัยต่อไปนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้ได้

➪เพศ : ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชาย 7 เท่า
➪อายุ : โรคนี้มักได้รับการวินิจฉัยมากที่สุดในช่วงวัยกลางคน
➪โรคทางระบบภูมิคุ้มกันอื่นๆ : การเป็นโรคอื่นๆ ที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของตัวเองผิดปกติ เช่น โรคข้ออักเสบชนิดรูห์มาตอยด์ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือโรคลูปัสจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคต่อมไทรอยด์อักเสบแบบ Hashimoto
➪พันธุกรรม : คุณจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้มากขึ้นหากมีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นโรคเกี่ยวกับไทรอยด์หรือโรคทางระบบภูมิคุ้มกัน

➪โรคต่อมไทรอยด์อักเสบแบบ Hashimoto กับการตั้งครรภ์

สถาบันสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่า ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำในหญิงตั้งครรภ์มักเกิดจากโรคต่อมไทรอยด์อักเสบแบบ Hashimoto และพบได้ใน 3-5 รายของการตั้งครรภ์ทุกๆ 1000 คน หากภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำนี้ไม่ได้รับการรักษาระหว่างการตั้งครรภ์ อาจทำให้เกิดการแท้ง การคลอดก่อนกำหนด การตายคลอด ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่นๆ หรือภาวะครรภ์เป็นพิษ

ยาที่ใช้รักษาภาวะนี้มักปลอดภัยและสามารถใช้ได้ระหว่างการตั้งครรภ์ หากคุณเป็นโรคต่อมไทรอยด์อักเสบแบบ Hashimoto ควรแจ้งแพทย์ทุกครั้งหากตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์

➪ภาวะแทรกซ้อนของโรคต่อมไทรอยด์อักเสบแบบ Hashimoto

หากไม่ได้รับการรักษา โรคนี้อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ ประกอบด้วย

➪ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ : โรคนี้สามารถทำให้มีระดับ cholesterol สูง หัวใจโต หัวใจล้มเหลว หรือรูปแบบอื่นๆ ของโรคหัวใจ
➪คอพอก : โรคนี้สามารถทำให้คอพอกโตมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อรูปลักษณ์ภายนอกและบางครั้งอาจส่งผลต่อการกลืนหรือการหายใจ
➪ปัญหาทางสุขภาพจิต : โรคนี้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าและอาจทำให้การทำงานของจิตใจช้าลง
➪ความผิดปกติแต่กำเนิด : ทารกที่คลอดจากมารดาที่เป็นโรคต่อมไทรอยด์อักเสบแบบ Hashimoto มีความเสี่ยงในการมีความผิดปกติแต่กำเนิดสูงกว่าปกติ
➪Myxedema (ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำอย่างรุนแรง) ผู้ที่เป็นโรคต่อมไทรอยด์อักเสบแบบ Hashimoto อาจเกิดภาวะนี้ ซึ่งเป็นภาวะที่พบน้อยแต่อันตรายถึงชีวิตได้


ที่มา : 

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น