BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รัฐบาลไต้หวันออกกฎระเบียบสำหรับปราบปรามการทำธุรกรรม cryptocurrency ที่ไม่ระบุตัวตน


เมื่อไม่นานนี้รัฐบาลไต้หวันได้ออกกฎระเบียบปราบปรามธุรกรรม cryptocurrency ที่ไม่ระบุตัวตน  และได้มีคำสั่งให้ผู้ใช้งานเว็บ exchanges ในประเทศต้องผ่านการตรวจสอบ KYC (Know-your-customer)

ตามรายงานจาก  Finance Magnates การเคลื่อนไหวครั้งนี้กระทำโดยมีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการอาชญากรรมทางการเงิน กฎระเบียบใหม่นี้อนุญาตให้ธนาคารในประเทศสามารถจะปฏิเสธการทำธุรกรรมที่ไม่ระบุตัวตนได้ และจะต้องแจ้งให้หน่วยงาน Financial Supervisory Commission ทราบ

กระทรวงยุติธรรมของไต้หวันเปิดเผยว่ากฎหมายของประเทศที่ข้องเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินไม่ได้รับการแก้ไขเป็นมาเป็นเวลาสองปีแล้ว  และการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ไต้หวันสอดคล้องกับนโยบายของประเทศอื่นมากขึ้น

Wellington Koo ประธาน Financial Supervisory Commission (FSC) ถึงแม้จะมีการออกกฎระเบียบดังกล่าว แต่ไต้หวันไม่ได้มีแผนที่จะเดินตามรอยเท้าของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นเกาหลีใต้และจีนเช่นการห้ามเสนอขายเหรียญ ICO


ที่มา : 

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น