BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การเปลี่ยนเลือดตามที่เราทราบและเข้าใจกัน “เลือด” หรือ “โลหิต” (BLOOD) คือ ของเหลวสีแดงที่ไหลเวียนในร่างกาย มีหน้าที่ลำเลียงและขนส่งสารอาหาร อากาศบริสุทธิ์ หรือ ออกซิเจนเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย และขนส่งอากาศเสียหรือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์เนื้อเยื่อกลับมาที่ปอดเพื่อฟอกอากาศใหม่ และทำการชำระล้างของเสียที่ไตผ่านการกรอง โดยอาศัยการสูบฉีดจากหัวใจในการส่งไปยังส่วนต่างต่างๆของร่างกาย

การเปลี่ยนเลือด หรือ “การถ่ายเลือด” นั้น บางท่านอาจจะเข้าใจว่าเหมือนการเปลี่ยนถ่ายของเหลวออกจากภาชนะแล้วเติมของเหลวใหม่ ซึ่งในความเป็นแล้ว การถ่ายเลือด หรือ การเปลี่ยนเลือดไม่สามารถทำได้แบบนั้น เพราะเลือดอยู่ในทุกเซลล์และในทุกอวัยวะของเรา แทรกซึมใน หลอดเลือดตั้งแต่ท่อเล็กๆ ระดับเซลล์ เนื้อเยื่อไปจนถึงอวัยวะ สังเกตจากที่เวลาเรามีแผลถลอก หรือ มีดบาดมือ จะมีเลือดซึมออกมาจากบาดแผลเสมอ และจะปิดสนิทหายได้เองถ้าแผลมีขนาดไม่กว้างและลึกมากนัก

ดังนั้น การเปลี่ยนเลือด หรือ การเปลี่ยนถ่ายเลือดตามที่เราเข้าใจ สามารถทำได้ดังนี้

การเปลี่ยนเลือดคืออะไร

การเปลี่ยนถ่ายเลือด คือ การเปลี่ยนถ่ายส่วนประกอบของเลือด ไปยังผู้รับ ซึ่งโดยปกติแล้วเลือดมีส่วนประกอบสำคัญๆ ดังนี้

1.  เม็ดเลือดแดง (Red Blood Cell) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กกลาง 7-8 ไมโครเมตร รูปร่างคล้ายจานบุ๋มตรงกลางทั้ง 2 ข้าง เป็นส่วนประกอบสำคัญในเลือดที่มีประมาณ 40-50 %ของปริมาณเลือดทั่วร่างกาย เม็ดเลือดแดงมีการผลิตจากไขกระดูกทุกวันและมีอายุอยู่ได้ประมาณ 120 วัน เป็นสารประกอบจากโปรตีนและไขมัน ซึ่งเม็ดเลือดแดงที่จับกับธาตุเหล็กเราเรียกว่า “ฮีโมโกลบิน” (Hemoglobin) ในผู้ชายจะมีฮีโมโกลบินประมาณ 14-18 กรัมในเลือด 100 มิลลิลิตร ส่วนผู้หญิงจะมี 12-14 กรัมในเลือด 100 มิลลิลิตร

เม็ดเลือดแดงมีหน้าที่หลักในการนำออกซิเจน และอาหารที่ย่อยแล้ว ส่งไปยังเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย และรับของเสีย รวมทั้งคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากเซลล์

2.  เม็ดเลือดขาว (White Blood Cell) มีหลายชนิด เช่น นิวโตรฟิล(Neutrophil)  ลิมโฟไซต์ (Lymphocyte) เบโซฟิลด์หรือ มาสท์เซลล์ (Basophil หรือ Mast Cell )เป็นต้น  เม็ดเลือดขาวมีประมาณ 5,000-100,000 เซลล์ในเลือด  100 มิลลิลิตร  

เม็ดเลือดขาวมีปริมาณน้อยกว่าเม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ป้องกันร่างกายจากสิ่งแปลกปลอม มีส่วนสำคัญในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในหลายระบบ ช่วยป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อโรคในร่างกาย ช่วยกำจัดสารพิษและของเสียบางชนิด รวมทั้งช่วยกำจัดเศษเซลล์ต่าง ๆ ที่ถูกทำลายโดยธรรมชาติ หรือเซลล์ที่ผิดปรกติบางชนิด

3.  เกล็ดเลือด (Platelet) มีขนาด 35-160 ไมโครเมตร มีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือด ความจำเป็นต่อการแข็งตัวของเลือด ในเวลาที่มีบาดแผลส่วนพลาสมา คือ ส่วนที่เป็นของเหลวสีเหลือง ทำให้เม็ดเลือดลอยตัวอยู่ได้เกล็ดเลือดมีอายุ 9-12 วัน หมุนเวียนในกระแสเลือด   หลังจากนั้นจะถูกเซลล์ที่ทำหน้าที่กลืนกินทำลายในม้าม ในเลือดของคนมีเกล็ดเลือดมีประมาณ 150,000-500,000 เกล็ดเลือดต่อไมโครลิตร ค่าเฉลี่ย 350,000 เกล็ดเลือดต่อไมโครลิตร  โดยปรกติประมาณหนึ่งในสามของเกล็ดเลือดจะอยู่ในม้ามและอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียน  และจะถูกขับออกสู่ระบบไหลเวียนในสภาวะที่ระบบไหลเวียนผิดปรกติ เช่น มีบาดแผลหรือมีการสูญเสียเลือด

4.  พลาสมา (Plazma) หรือ เป็นน้ำเลือด หรือพลาสมา ที่เป็นของเหลว ที่มีมากถึง 55% ของเลือดโดยปริมาตร ประกอบด้วยน้ำประมาณ 91% นอกนั้นเป็นสารอื่นๆ ได้แก่ สารอาหารต่างๆ เอนไซม์ และแก๊ส น้ำเลือดจะทำหน้าที่ ลำเลียงอาหารไปยังเซลล์ และนำของเสียรวมทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์ ไปยังอวัยวะขับถ่าย เพื่อกำจัดออกนอกร่างกาย

เมื่อไหร่ต้องเปลี่ยนเลือด
โดยปกติการตรวจสุขภาพ หรือ การตรวจเลือด เราจะตรวจเพื่อวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเลือด ตั้งแต่เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และ เกร็ดเลือด แต่สำหรับการเปลี่ยนเลือดนั้น ไม่สามารถทำได้ทุกชนิด เลือดที่สามารถให้และถ่ายจากคนไปสู่คนหนึ่งนั้น คือ ส่วนประกอบของเลือดที่สำคัญ เช่น เม็ดเลือดแดง เกร็ดเลือด และ พลาสมา เท่านั้น  ซึ่งการเปลี่ยนถ่าย ผู้ให้และผู้รับจะต้องหมู่เลือดเดียวกัน หรือ เลือดนั้นจะต้องเข้ากันได้กับผู้รับ เช่น หมู่เลือดกรุ๊ปโอ (Blood group O) จะต้องให้ หมู่เลือดกรุ๊ปโอ เท่านั้น  ส่วนกรุ๊ปเอ (Blood group A) ต้องรับกับกรุ๊ปเอด้วยกัน (Blood group A) หรือ สามารถรับกับกรุ๊ปโอ (Blood group O) ได้ เป็นต้น

ดังนั้น การเปลี่ยนถ่ายเลือด (Blood Transfer) คือ การนำเลือดที่ได้รับจากการบริจาคถ่ายเข้าสู่ร่างกายของที่มีเลือดบางชนิดอยู่ในระดับต่ำอยู่ให้สูงขึ้น ซึ่งเนื่องมาจากต้องได้รับการถ่ายเลือดถ้าจะผ่าตัด เสียเลือดจากอุบัติเหตุ ป่วยด้วยโรคมะเร็ง หรือมีการติดเชื้อ มีความผิดปกติของเลือด ตับมีปัญหา หรือมีโรคอื่นๆ

การถ่ายเลือด หรือ การเปลี่ยนเลือดตามที่เราเข้าใจกันนั้น อาจให้เลือดทั้งหมดหรือให้เฉพาะส่วนประกอบของเลือดบางอย่างที่ผู้ป่วยรายนั้นต้องการก็ได้ บางครั้งการถ่ายเลือดนั้นใช้เลือดที่นำมาจากตัวผู้รับเลือดเองที่บริจาคเก็บไว้ก่อนหน้านั้นก็สามารถทำได้ต่อไป


ที่มา : « PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น