BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โรควิตกกังวล (Anxiety) คืออะไร?


การมีความรู้สึกวิตกกังวลเป็นบางครั้งถือเป็นเรื่องปกติ แต่หากความรู้สึกนี้ขัดขวางการใช้ชีวิตประจำวันของคุณ อาจแสดงว่าคุณกำลังเป็นโรควิตกกังวล

ความวิตกกังวล (Anxiety) เป็นความรู้สึกวิตกหรือไม่สบายใจ การรู้สึกแบบนี้บ้างเป็นบางครั้งถือเป็นเรื่องปกติ ความรู้สึกนี้เป็นกลไกการตอบสนองของร่างกายธรรมชาติต่อความเครียด ทำให้คุณรู้สึกตื่นตัวมากขึ้นและพร้อมที่จะตอบสนอง แต่โรควิตกกังวลมีความแตกต่างจากความรู้สึกวิตกกังวลโดยทั่วไป โรควิตกกังวลคือ ความรู้สึกกลัวหรือกังวลมีมากเกินไป ควบคุมได้ยาก หรือขัดขวางการใช้ชีวิตประจำวัน

โรคนี้จัดเป็นโรคทางจิตเวชที่พบได้บ่อยสามารถแบ่งได้หลายประเภท เช่น

➯โรคกลัว (Phobias) เช่น โรคกลัวที่แคบ
➯โรคหวาดระแวง (Panic disorder)
➯โรคกลัวสังคม (Social Anxiety)
➯โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive disorder – OCD)
➯โรควิตกกังวล (Generalized anxiety disorder)

ความชุกของการเกิดโรค
โรควิตกกังวลเป็นโรคที่พบได้ทั่วไป โดยศูนย์ป้องกันและควบบคุมโรคได้ประมาณตัวเลขไว้อยู่ที่ประมาณ 15% ของประชากรที่จะเป็นโรควิตกกังวลขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชาย 60% และผู้ป่วยส่วนใหญ่มักเริ่มมีอาการของโรคนี้ในช่วงวัยเด็ก โดยอายุเฉลี่ยของการเริ่มเป็นโรคอยู่ที่ 11 ปี

โรควิตกกังวลเกิดจากสาเหตุอะไร?
มีปัจจัยหลายยอย่างที่สามารถทำให้เกิดโรควิตกกังวล ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าโรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากผลรวมระหว่างประสบการณ์ส่วนตัวและปัจจัยทางพันธุกรรมที่ยังระบุไม่ได้ โรคนี้อาจมีการถ่ายทอดในครอบครัว โดยเด็กที่มีพ่อแม่เป็นโรควิตกกังวลจะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้มากขึ้น เหตุการณ์ความเครียดหรือที่กระทบต่อจิตใจ เช่น การเสียชีวิตของคนที่รัก สามารถทำให้เกิดโรควิตกกังวลได้ในบางคน ไม่ใช่ทุกคนที่เมื่อพบกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจแล้วจะกลายเป็นโรควิตกกังวล และไม่ใช่ผู้ป่วยโรควิตกกังวลทุกคนที่จะเคยประสบกับเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจมาก่อน

โรคซึมเศร้ากับโรควิตกกังวล
โรคซึมเศร้ากับโรควิตกกังวลนั้นีความแตกต่างกัน แต่พบว่าผู้ป่วยโรควิตกกังวลอาจเป็นโรคซึมเศร้าร่วมด้วยได้บ่อย มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าประมาณครึ่งหนึ่งที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลด้วยเช่นกัน

อ้างอิงจากสมาคมโรควิตกกังวลและซึมเศร้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (Anxiety and Depression Association of America) ผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นมักมีอาการที่คล้ายคลึงกับอาการของโรควิตกกังวลแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะเป็นโรควิตกกังวล

อาการที่อาจพบได้ในทั้ง 2 โรค ประกอบด้วย

➱วิตกกังวล
➱กระสับกระส่าย
➱มีปัญหากับการนอนหลับ
➱ไม่มีสมาธิ

โรควิตกกังวลในเด็กและวัยรุ่น
โรควิตกกังวลเป็นโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยและเริ่มมีอาการในวัยเด็ก โดยที่พ่อแม่ของเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรควิตกกังวลมักบอกว่า ผู้ป่วยมีอาการหรือพฤติกรรม ดังต่อไปนี้

➪หลีกเลี่ยงกิจกรรมทางวิชาการหรือทางสังคม
➪มีอาการทางกาย (ปวดหัว ปวดท้อง)
➪มีปัญหาด้านการนอนหลับ
➪ต้องการการรับรองอย่างมาก (มักเกี่ยวกับความกลัวในสิ่งร้ายๆ ที่อาจเกิดขึ้น)
➪ผลการเรียนไม่ดี
➪มีพฤติกรรมก้าวร้าว
➪มีปัญหาด้านการกิน (กินน้อยหรือกินมากจนเกินไป)

ประเภทของโรควิตกกังวล
โรควิตกกังวลสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท ประกอบด้วย

➪โรควิตกกังวล (Generalized anxiety disorder หรือ GAD) : ผู้ที่เป็นโรคนี้มักมีความกังวลที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเรื้อรัง
➪โรคหวาดระแวง (Panic disorder) : ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีอาการหวาดระแวงขึ้นมาเป็นพักๆ
➩โรคกลัว (Phobias) : เป็นโรคที่หมายึงความกลัวอย่างรุนแรงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปกติมักไม่ทำให้เกิดอันตราย
➪โรคกลัวสังคม (Social anxiety disorder หรือ social phobia) : บางคนมีความรู้สึกไม่สบายใจอย่างรุนแรงหากต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมทำให้มักหลีกเลี่ยงการเข้าสังคม
➪Separation anxiety disorder : เป็นความกลัวต่อความแยกจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างรุนแรง เช่น พ่อแม่
➪Post-traumatic stress disorder : โรคนี้ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวลจากการจัดประเภทของสมาคมจิตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา (American Psychiatric Association) อีกต่อไปแม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการวิตกกังวลหรือความกลัวเกิดขึ้นตามหลังเหตุการณ์ที่ทำร้ายจิตใจหรือส่งผลต่อร่างกายอย่างรุนแรง


ที่มา : 

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น