BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ธนาคารญี่ปุ่น 9 แห่งทดลองใช้ระบบการชำระเงินระหว่างธนาคารด้วย Blockchain ที่สร้างโดย Fujitsuธนาคารในญี่ปุ่น 9 แห่งกำลังร่วมกันทดลองใช้ระบบการชำระเงินระหว่างธนาคารด้วย Blockchain บนเทคโนโลยีของ Fujitsu

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทางบริษัทไอทียักษ์ใหญ่นาม Fujitsu ได้ถูกรับเลือกให้มาเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นในการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อลดต้นทุนในการทำธุรกรรมโดยการใช้วิธีการชำระเงินแบบ Real Time การทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในเรื่องของความปลอดภัยและความสามารถในการทำงานได้จริงของมัน

ธนาคารทั้ง 9 แห่งรวมกลุ่มกันและเรียกตัวเองว่า Zengin – net โดยมีสมาชิกได้แก่ Mizuho Bank, MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Resona Bank, The Joyo Bank, THE BANK OF FUKUOKA, THE NISHI-NIPPON CITY BANK, Sumitomo Mitsui Trust Bank และ The Keiyo Bank

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2017 ทาง Fujitsu ได้สร้างแพลตฟอร์มโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการโอนเงินแบบ peer-to-peer โดยแพลตฟอร์มนี้ได้ครอบคลุมถึงแพลตฟอร์ม Blockchain ในรูปแบบ Cloud สำหรับการส่งเงินระหว่างบุคคลเช่นเดียวกับแอปฯ บน Smartphone

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทาง Fujitsu ได้ออกระบบเปลี่ยนคะแนนสะสมให้กลายเป็น Token บนระบบ Blockchain เพื่อที่จะสามารถประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้บริโภคในรูปแบบ Decentralized โดยจะลดภาระงาน (Work load) ในการจัดเก็บข้อมูลที่ Data Center ซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นที่มา : 

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น