BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เลย-ทหารลุยช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวลดค่าจ้างรายวัน 7 ไร่ วันเดียวเสร็จ


หน่วยทหารพัฒนา ช่วยชาวนาที่บ้านสุขเจริญ อำเภอเมืองเลย เกี่ยวข้าวหลังสู้ค่าแรงวันละ 300 บาท ไม่ไหว ลุยเกี่ยวข้าว 7 ไร่ เสร็จในวันเดียว ระบุนอกจากช่วยชาวนาลดภาระค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีลงแขก และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชน

พ.อ.ภาณุรัตน์ ดีเสมอ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23  สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการพัฒนา นำกำลังพลลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยนายคำปั่น เข็มขัน ชาวนาบ้านเจริญสุข ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในพื้นที่ 7 ไร่ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างแรงงานเกี่ยวข้าว ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่วันละ 300 บาท 

พ.อ.ภาณุรัตน์ กล่าวว่าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ได้เตรียมกำลังพลพร้อมสำหรับออกไปช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวข้าว โดยเน้นไปที่ประชาชนผู้ยากไร้ที่อยู่ในโครงการขอบเขตภารกิจของหน่วย หากได้รับการร้องขอ ทางหน่วยก็พร้อมออกไปช่วยเหลือได้ทันที ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานแล้ว ยังเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชนด้วย 

ด้านนายคำปั่น เข็มขัน อายุ 64 ปี เจ้าของที่นา กล่าวว่ารู้สึกดีใจและขอบคุณหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ที่มาช่วยเกี่ยวข้าว ลดค่าใช้จ่ายจ้างคนงานมาเกี่ยวข้าวลงได้อย่างมาก ปกติทุกปีที่นาทั้ง 7 ไร่ ต้องจ้างเพื่อนบ้านมาเกี่ยว 15 คนๆละ 300 บาท และยังต้องเลี้ยงข้าว เลี้ยงเครื่องดื่ม พร้อมจัดหารถรับ-ส่งด้วย รวมแล้วต้องจ่ายเงินประมาณ 6,000 บาท 


ที่มา :

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น