BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad satang pro referral

468x60

ad satang pro referral

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ชาวนาครวญ! ราคาข้าวเหนียวดิ่งวูบเหลือกิโลละ7บาท แย้งปีทองรัฐบาล


ชาวนาครวญ! ราคาข้าวเหนียวดิ่งวูบเหลือกิโลละ7บาท แย้งปีทองรัฐบาล

วันที่ 20 พ.ย. นางดวงตา ตันโช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยาลงพื้นที่เยี่ยมชมและสอบถามเกษตรกรในพื้นที่ เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับราคาข้าว ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้าธ.ก.ส พะเยาจำกัด (สกต.) บ้านสันจกปก อ.ดอกคำใต้ และ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้าธ.ก.ส พะเยาจำกัด อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

จากการเยี่ยมชมการดำเนินงานของสกต.ทั้งสองแห่ง ได้พบปะสอบถามชาวบ้านที่นำข้าวมาขาย ก็ทราบว่าพึงพอใจในราคาและวิธีการรับซื้อของทั้ง 2 สกต. แต่ก็มีปัญหาเรื่องการทำนาแปลงใหญ่ สาเหตุจากไม่มีแหล่งน้ำ ส่วนผู้บริหารทั้ง 2 แห่งและผู้จัดการธกส. ได้นำเสนอปัญหาการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล เรื่อง ชะลอการขายข้าวของชาวนา ทั้งนี้เนื่องจากโกดังที่เก็บมีไม่เพียงพอ สาเหตุสืบเนื่องจากการจำนำข้าวในอดีตที่ผ่านมายังไม่เสร็จสิ้น ข้าวที่มีปัญหายังอยู่ในโกดัง ไม่สามารถจะจะใช้โกดังได้ อีกทั้งนโยบาย “แก้มลิงข้าว” ก็ไม่ชัดเจน ไม่สามารถดำเนินการได้

โดยเกษตรกร ได้สะท้อนปัญหาราคาข้าวเหนียวว่า สำหรับที่มีการพูดว่าปีนี้เป็น “ปีทองของชาวนา” ก็เช่นกัน ชาวนายังพูดได้ไม่เต็มปาก เพราะเป็นปีทองเฉพาะข้าวจ้าว หรือข้าวหอมมะลิ แต่ข้าวเหนียวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนภาคเหนือราคาเพียงกิโลกรัมละ 7 บาท ซึ่งต่ำกว่าข้าวจ้าวครึ่งต่อครึ่ง จึงขอให้ทางรัฐบาลได้ให้ความสนใจและปรับราคาให้เท่าเทียมกัน ซึ่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบปัญหาต่างๆแล้วรับปากจะนำเรื่องนี้ไปหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไปที่มา : 

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น