BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำไยพันธุ์ "บ้านโฮ่ง60" ผลโตส่งขายราคาดี

 

ในวงการผู้ปลูกลำไยต่างก็ทราบดีว่า ปัจจุบันลำไยทุกสายพันธุ์ปลูกให้ออกดอกและ ติดผลได้ทั่วประเทศ โดยบังคับด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรต สารทั้งสองชนิดดังกล่าวสามารถกำหนดการออกดอกและติดผลของลำไยทุกสายพันธุ์ได้

ในวงการผู้ปลูกลำไยต่างก็ทราบดีว่า ปัจจุบันลำไยทุกสายพันธุ์ปลูกให้ออกดอกและ ติดผลได้ทั่วประเทศ โดยการบังคับด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรต สารทั้งสองชนิดดังกล่าวสามารถกำหนดการออกดอกและติดผลของลำไยทุกสายพันธุ์ได้ เพียงแต่พื้นที่ปลูกลำไยควรจะมีแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์เท่านั้น พื้นที่ปลูกลำไยจึงไม่จำเป็นจะต้องเลือกพื้นที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนบนหรือพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นอีกต่อไป       

การบริโภคผลไม้ของคนไทย พบว่ายังมีกลุ่มคนไทยที่ชอบบริโภคผลไม้ที่มีขนาดของผลใหญ่รสชาติจะต้องดีด้วย อย่างกรณีของสายพันธุ์ลำไยพบว่าในปัจจุบันนี้มีลำไยอย่างน้อย 2 สายพันธุ์ที่มีขนาดของผลใหญ่กว่าสายพันธุ์ทางการค้าทั่วไป (มีขนาดใหญ่กว่าพันธุ์อีดอ, เบี้ยวเขียว,  สีชมพู ฯลฯ) หรืออาจจะสรุปง่าย ๆ ว่ามีขนาดของผลใหญ่ใกล้เคียงกับลูกปิงปอง (แต่ไม่ใช่พันธุ์ปิงปองของเวียดนาม) นอกจาก พันธุ์จัมโบ้ ยังมีอีกสายพันธุ์หนึ่งคือพันธุ์ “บ้านโฮ่ง 60” ลักษณะประจำพันธุ์ ลำไยพันธุ์ “อีดอ 60” หรือ “บ้านโฮ่ง 60” เริ่มปลูกที่บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เป็นลำไยที่กลายพันธุ์มาจากลำไยพันธุ์อีดอ ผลโตสม่ำเสมอ ช่อสวย เปลือกหนาแข็ง ลักษณะผลแตกต่างจากพันธุ์อื่นอย่างชัดเจน เมื่อแกะเปลือกออกมีฝ้าขาว ๆ เหมือนลิ้นจี่ ที่มาของชื่อพันธุ์ และความใกล้ชิดกับพันธุ์อื่นมีการค้นพบและตั้งชื่อพันธุ์ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในปี 2549 ลักษณะผลของบ้านโฮ่ง 60 คือ รูปร่างกลมแป้นผลป้อมรี ปลายผลป้านกลม ผิวเปลือกขรุขระ ความกว้างผล  30.74 เซนติเมตร ความยาวผล 28.87 เซนติเมตร น้ำหนักผล 17.77 กรัม จำนวนผลต่อกิโลกรัม 71 ผล ร้อยละของน้ำหนัก เปลือก : เนื้อ : เมล็ด 23:64:13 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ 23.71 บริกซ์..

 การปลูกลำไย ลำไยนั้นสามารถปลูกได้ตลอดปี แต่ในช่วงที่เหมาะสมคือ ปลายฤดูฝน(กันยายนถึงตุลาคม) ซึ่งมีความชื้นในดินและอากาศพอเหมาะ ลำไยจะเจริญเติบโตได้ดีและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวน แต่จะต้องให้น้ำบ้าง ระยะปลูก การวางผังระยะปลูกมีหลายระยะขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย เช่น การจัดการโดยใช้เครื่องจักรก็จะใช้ระยะปลูกที่กว้าง ระหว่างแถวและต้น 8×8 เมตร หรือ 10×8 เมตร เป็นต้น ส่วนถ้ามีพื้นที่น้อย ต้องการจำนวนต้นที่เยอะ ดูแลทั่วถึงสามารถควบคุมทรงพุ่มได้ ก็จะปลูกระยะถี่ลงมา เช่น ระยะ 7×5 เมตร หรือ 6×6 เมตร ในกรณีที่มีการควบคุมทรงพุ่ม.

“ลำไยพันธ์ุบ้านโฮ่ง 60” จากที่สวนคุณลี อ.เมือง จ.พิจิตร เป็นสวนหนึ่งในภาคเหนือตอนล่างที่ปลูกลำไยบ้านโฮ่งมา 10 กว่าปี “บ้านโฮ่ง 60” มีลักษณะใกล้เคียงกันระหว่างลำไยพันธุ์ “เบี้ยวเขียว” กับ “อีดอ” โดยที่ลักษณะของใบจะเหมือนกับลำไยพันธ์ุอีดอ คุณภาพเนื้อคล้ายกับพันธุ์เบี้ยวเขียว คือ กรอบและหนาออกดอกง่ายพอ ๆ กับ พันธุ์อีดอ อายุการเก็บเกี่ยวใกล้เคียงกับพันธุ์อีดอ และพบว่าในระยะติดผลอ่อนจะมีหนามเหมือนกับผลลิ้นจี่และหนามจะหายไปเมื่อผลลำไยเริ่มแก่ และยังพบลักษณะเด่นของลำไยสายพันธุ์นี้คือ เมื่อผลแก่มีขนาดของผลใหญ่ใกล้เคียงกับลูกปิงปอง มีเปลือกหนาและเหนียว เนื้อหนาและแห้ง รสชาติหวานและกรอบมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติอร่อยไม่แพ้พันธุ์อีดอเลย 

จากการที่ได้นำผลผลิตลำไยพันธุ์ “บ้านโฮ่ง 60” วางขายในตลาดสดเปรียบเทียบกับพันธุ์อีดอ พบว่าคงสภาพสดได้นานกว่า ลำไยอีดอวางขายสดในตลาดได้นาน 4-5 วัน แต่พันธุ์ “บ้านโฮ่ง 60” วางได้นานถึง 10 วัน ราคาขายถึงผู้บริโภคจะได้สูงกว่าพันธุ์อีดออย่างน้อย 10 บาทต่อกิโลกรัม ลักษณะเด่นของลำไยยักษ์สายพันธุ์นี้จะมี “ขนาดของผลใหญ่กว่าสายพันธุ์การค้าทั่วไปใหญ่ใกล้เคียงกับลูกปิงปอง มีเปลือกหนาและเหนียว ลักษณะของเนื้อแห้งหนา, กรอบและรสชาติหวานมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติอร่อยไม่แพ้พันธุ์อีดอ” นอกจากจะขายเพื่อการบริโภคสดแล้วยังเหมาะที่จะอบแห้งส่งขายตลาดต่างประเทศ เอาไปอบ โดยอบทั้งเปลือก นอกจากเนื้อจะเยอะแล้วเปลือกของลำไยจะแข็งทำให้ไม่บุบง่าย สะดวกต่อการเก็บและขนส่งได้ไกล ๆ แต่ถ้าเอาเฉพาะเนื้อไปอบ เนื้อออกมาสีจะออกเป็นสีทองสวยมาก.


ที่มา : 

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น