BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad satang pro referral

468x60

ad satang pro referral

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สุดฉาว! สตง.แฉหน่วยงานรัฐ ทุจริต นาขั้นบันได 51 ล้าน ทำจริงแค่ไม่กี่ไร่
สุดฉาว! สตง.แฉหน่วยงานรัฐ ทุจริต นาขั้นบันได 51 ล้าน ทำจริงแค่ไม่กี่ไร่

ทุจริต นาขั้นบันได / เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทำหนังสือถึง พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรฯ เพื่อรายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการทำนาขั้นบันไดบนพื้นที่สูง โดยปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาจากรูปแบบเดิมของราษฎรในพื้นที่สูงของ จ.น่าน จากการทำนาในรูปแบบข้าวไร่หมุนเวียนมาเป็นการทำนาแบบหยอดหรือนาดำ ขั้นบันได

ซึ่งผลผลิตข้าวเปลือกจะเพิ่มมากขึ้นประมาณ 1 เท่าตัว ตั้งแต่ปีงบประมาณ ‭2557 – 2560‬ รวมเป็นงบประมาณ 51,326,400 บาท พื้นที่ดำเนินการกว่า 2,239 ไร่ มีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) น่าน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ


ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งดำเนินการโดยจัดทำสัญญาจ้างทั่วไป จำนวน 64 สัญญา เป็นเงินเบิกจ่ายทั้งสิ้น 12,562,000 บาท

ในรายงานระบุว่า พบประเด็นข้อตรวจสอบ 2 ประเด็น โดยประเด็นแรก จากการตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกร จำนวน 53 แปลง จำนวนเบิกจ่ายรวม 3,462,550.62 บาท พบว่า การจัดทำนาขั้นบันไดไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

กล่าวคือสัญญาจ้างทั่วไปจ้างเหมาดำเนินการสำรวจ รังวัดและกำหนดแนวขุด ปักหลักแนวดิ่งและแนวระดับ จำนวนเนื้อที่ 219 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา แต่ดำเนินการจริงเพียง 62 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา ต่ำกว่าเป้าหมายตามสัญญาจ้าง เป็นจำนวน 156 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา

ส่วนสัญญาจ้างเหมาดำเนินการขุดปรับแต่งพื้นที่ จำนวนเนื้อที่ 220 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา แต่ดำเนินการจริงเพียง จำนวน 62 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา ต่ำกว่าเป้าหมายตามสัญญาจ้าง จำนวน 157 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวาและสัญญาจ้างเหมาดำเนินการติดตั้งระบบน้ำเข้าสู่ที่นา จำนวนเนื้อที่ 221 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา แต่ดำเนินจริงเพียง 5 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา ต่ำกว่าเป้าหมายตามสัญญาจ้าง จำนวน 216 ไร่ 52 ตารางวา


ประเด็นที่สอง พบว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย โดยลดจำนวนเนื้อที่ นาขั้นบันได บนพื้นที่สูงตามที่สำนักงบประมาณอนุมัติ จำนวน 1,500 ไร่ เป็นจำนวน 800 ไร่ เป็นการดำเนินการโดยไม่ได้ขอโอนเปลี่ยนแปลงและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

นอกจากนี้ยังมีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายและสังเกตุการณ์พื้นที่ดำเนินการของเกษตรกร จำนวน 53 แปลง จำนวนเบิกจ่ายรวม 3,462,550.62 บาท

พบว่า เบิกจ่ายเงินในพื้นที่ที่ไม่มีการดำเนินการ จำนวน 26 แปลง เบิกจ่ายเงินจำนวน 1,835,544.35 บาท เป็นค่าสำรวจรังวัด ชุดปรับแต่งพื้นที่และติดตั้งระบบน้ำ เนื้อที่ 116 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา แต่ไม่มีการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น3
ที่สำคัญพื้นที่ที่มีการขุดปรับแต่งพื้นที่เป็นนาขั้นบันได พบว่าเบิกจ่ายงบประมาณสูงกว่าความเป็นจริง จำนวน 26 แปลง เป็นเงิน 842,458.88 บาท

ในรายงานยังมีข้อสังเกต พบว่ามีการจัดทำสัญญาจ้างไม่รัดกุม ไม่มีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ไม่มีผังบริเวณการก่อสร้างหรือจุดแสดงตำแหน่งการก่อสร้างนาขั้นบันไดในพื้นที่ ทั้งยังมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ติดต่อราชการในพื้นที่อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งแต่เดือน พ.ย.2558 – ก.ค.2559 จำนวน 32,927.95 บาท ทั้งหมดส่งผลกระทบทำให้ราชการเสียหาย เกิดการสูญเปล่าของงบประมาณแผ่นดิน

นอกจากนี้ยังไม่มีเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่อีกทั้งยังไม่เกิดการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดังนั้นขอให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดชดใช้ทางละเมิดและพิจารณาโทษตามควรแก่กรณีและให้มีการขยายผลในเชิงตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านนายนิทรรศ เวชวินิจ ผอ.ทสจ.น่าน กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปี 59-60 เรื่องอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของกระทรวงทรัพยากรฯ ส่วนตนเพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2561 ดังนั้นขั้นตอนการตรวจสอบต่างๆ ก็คงจะต้องเป็นเรื่องของทางจังหวัดและกระทรวงทรัพยากรฯ ต่อไป


ที่มา : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1881641

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น