BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เตรียมตัวให้พร้อม!กกต.คาดเปิดรับสมัครส.ว.26-30พ.ย.นี้


      18 พ.ย.61 นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คาดว่า จะมีการเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ระหว่างวันที่ 26 – 30 พ.ย.นี้ โดยคุณสมบัติผู้สมัคร ส.ว.นั้น ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี ในวันสมัครรับเลือก มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี และผู้สมัครต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้คือ เป็นบุคคลซึ่งเกิดในอำเภอที่สมัครรับเลือก มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก ทำงานอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก เคยทำงานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณีเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมถึงเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา

     ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. กำหนดให้มี ส.ว. 200 คน แต่ในวาระแรก 5 ปี ให้มี ส.ว. 250 คน จาก 3 ช่องทาง คือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สรรหาจำนวน 194 คน ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เป็น ส.ว. โดยตำแหน่ง 6 คน และเลือกโดยกลุ่มวิชาชีพ โดยการเลือก 3 ระดับ คือ อำเภอ จังหวัด และประเทศ ได้ 200 คน จากนั้นส่งให้ คสช.คัดเลือก 50 คน

     สำหรับ ส.ว.สรรหา ตามบทเฉพาะกาลที่มีวาระ 5 ปี ไม่ได้มีหน้าที่เพียงกลั่นกรองกฎหมาย แต่ยังมีภารกิจพิเศษคือ การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)


ที่มา : 

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น