BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

บขส. เตรียมเสิร์ฟอาหารจากครัว “การบินไทย” บนรถทัวร์ เริ่ม 1 ธ.ค. นี้!!


บขส. เตรียมเสิร์ฟอาหารจากครัว “การบินไทย” บนรถทัวร์ เริ่ม 1 ธ.ค. นี้!!

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคมเปิดเผยว่า วานนี้ (16พ.ย.) ได้ เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายอาหารกล่องและเครื่องดื่มเพื่อให้บริการผู้โดยสารบนรถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ระหว่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ขนส่ง จำกัด โดยมี นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด(บขส.) และนายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน บริษัท การบินไทยฯ ร่วมลงนามสัญญาดังกล่าว


นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 บริษัทฯ มีแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการในเรื่องคุณภาพอาหารกล่องและเครื่องดื่ม บนรถโดยสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในเที่ยวไปและเที่ยวกลับ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดจึงได้ดำเนินการประกวดราคาจัดซื้ออาหารกล่องและเครื่องดื่มบริการผู้โดยสารบนรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ทุกมาตรฐาน ในเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจขอรับเอกสารประกวดราคาทั้งสิ้น 26 ราย และมีผู้เสนอราคา จำนวน 7 ราย โดย การบินไทย เป็นผู้ชนะการประกวดราคา เสนอราคา อาหารกล่องบริการบนรถโดยสารวีไอพี มาตรฐาน 1 (ก), 4 (ก) จำนวน 766,270 ชุด และอาหารกล่องบริการบนรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 มาตรฐาน 1 (พ), 4 (พ), 1 (ข), 4 (ข) จำนวน 13,587,870 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 333,826,590 บาท ซึ่งราคานี้ต่ำกว่าเงินงบประมาณ 64,631,259 บาท ทั้งนี้สัญญามีกำหนดเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564


สำหรับขนม และเครื่องดื่ม จากฝ่ายครัวการบิน การบินไทยนั้นคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบินการบินไทยและสายการบินลูกค้ามากกว่า 60 สายการบิน ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและองค์การอนามัยโลก อาทิ ระบบจัดการคุณภาพ (ISO 9001 : 2015) ระบบการประกันความปลอดภัยของอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Points : HACCP) ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดี ในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices : GMP) อีกด้วย


ที่มา : 

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น