BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ธนาคารแห่งชาติสวีเดน Riksbank เตรียมออกเหรียญดิจิทัลประจำประเทศตัวเอง


ธนาคารแห่งชาติของประเทศสวีเดน Riksbank กำลังทำการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางการเงินในประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมไร้เงินสด

ธนาคารหลายแห่งในสวีเดนไม่รับเงินสดแล้วซึ่งเป็นปัญหาสำหรับคนกลุ่มหนึ่งที่ยังปรับตัวไม่ได้กับเทคโนโลยีใหม่นี้ เช่น กลุ่มผู้สูงวัย ธนาคารแห่งชาติสวีเดนเชื่อมั่นว่าการนำเหรียญดิจิทัลมาหนุนหลังนั้นมีความจำเป็นสำหรับการรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ

ชาวสวีเดนบางกลุ่มตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการพัฒนาเหรียญ e-Krona แต่การตั้งข้อสงสัยดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นการยับยั้งความตั้งใจของธนาคารที่จะพัฒนามันแต่อย่างใด ซึ่ง e-Krona นี้แรกเริ่มจะเป็นการเสริมสร้างบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมจากเงินสด ซึ่งจะถูกพัฒนามาเป็นเครื่องมือทางการเงินพื้นฐานภายในประเทศสวีเดนในภายหลัง ธนาคารเชื่อว่าหากไม่พยายามที่จะพัฒนามันอย่างรวดเร็วแล้วนั้นจะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของภาคเอกชนซึ่งจะเป็นปัญหาต่อไป นอกจากนั้นแล้วมันยังเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาคเอกชนต้องรับผิดชอบทั้งหมดเมื่อระบบการเงินอยู่ในภาวะวิกฤติ

ธนาคารกล่าวว่า:

“ในตอนนี้มีกลุ่มคนในสังคมหลายกลุ่มที่เผชิญปัญหาเรื่องการปฏิเสธที่จะรับเงินสดเพราะว่ามันยากต่อการชำระเงินทางดิจิทัล ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ก็รวมถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือกลุ่มบุคคลอื่นที่ไม่สามารถเข้าถึงการชำระเงินแบบอื่นได้ยกเว้นการใช้เงินสด แต่เนื่องจากเราไม่สามารถคาดหวังให้ตลาดภาคเอกชนจะเข้ามาดูแลคนกลุ่มหนึ่งได้อย่างทั่วถึง ภาครัฐจึงจำเป็นที่จะต้องเข้ามารับผิดชอบแทน”

การดำเนินการของธนาคารแห่งชาติสวีเดน

ทางธนาคารได้กล่าววว่า Pilot Program จะเริ่มดำเนินการในปี 2019 และจะนำไปใช้ในปี 2021 แม้ว่าสกุลเงินใหม่นี้จะมีลักษณะเป็นคริปโตเคอร์เรนซี แต่ก็จะถูกกำกับดูแลโดยภาครัฐ ซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายกับเงิน fiat มากกว่า อย่างไรก็ตามตอนนี้มีรายงานว่าทางธนาคารพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ เพื่อเป็นหลักประกันของ e-Krona รวมถึงการอุดหนุนการใช้เงินสด
เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มการใช้เงินสด Riksbank เลือกที่จะให้การอุดหนุนเงินสดทั้งทางตรงและทางอ้อม ตัวอย่างเช่น เราอาจจะกลับคืนสู่โครงสร้างของสาขาของ Riksbank ในปี 1980 ทั่วทั้งประเทศและบริการที่ครบวงจรแก่ธนาคารและผู้เข้าร่วมตลาดอื่น ๆ ที่จัดสรรไว้ให้ธนาคารส่วนใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้แล้วมันยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายสำหรับเงินสดและเป็นการเพิ่มขอบเขตการให้บริการเงินสดมากขึ้น ท้ายที่สุดมันทำให้ภาคเอกชนและคนธรรมดารวมถึงพ่อค้าปลีกสามารถจัดการกับเงินได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามธนาคารแห่งชาติสวีเดน Riksbank มีความเห็นว่าวิธีการชำระเงินต่าง ๆ ควรจะรับผิดชอบต้นทุนของตัวเองและการคิดราคาควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของต้นทุนที่แท้จริง

ประเทศสวีเดนจะเป็นประเทศแรกที่นำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการและเปิดเผย อย่างไรก็ตามเงินสดและตราสารอื่น ๆ กำลังอยู่ระหว่างการหาทางออก แม้ว่ามันจะยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำธุรกรรมแบบ peer-to-peer แต่ความเสี่ยงที่จะมีการปลอมแปลงธนบัตรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสร้างคริปโตเคอร์เรนซีที่มา :  

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น