BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ไทยพาณิชย์เตรียมใช้เทคโนโลยี ‘multi-hop’ ของ Ripple ลดระยะเวลาโอนเงินต่างประเทศ ตัดค่าธรรมเนียม


รายงานจาก Blog ของ Ripple เผยว่าธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) นั้นจะเป็นรายแรกของโลกที่จะใช้ฟีเจอร์ “multi-hop” หรือการสื่อสารแบบเด้งกันไปหลายครั้ง

การสื่อสารในลักษณะดังกล่าวจะทำให้ธนาคารไทยพาณิชย์สามารถประมวลผลการทำธุรกรรมผ่าน blockchain ของ ripple ได้เร็วขึ้น

ทาง Ripple ได้กล่าวว่าฟีเจอร์ multi-hop ที่ว่านี้จะทำให้ทาง SCB นั้นสามารถที่จะ:

“รับและส่งต่อธุรกรรมได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างที่มาของธุรกรรมและผู้ที่รับเงินปลายทาง”

เพิ่มสภาพคล่องในอาเซียน
นอกจากนี้บล็อกของ Ripple ยังได้มีการกล่าวถึงระบบการโอนเงินภายในกลุ่มประเทศที่อยู่ในเขตอาเซียนที่ในปัจจุบันยังคงล้าหลัง เนื่องจากความล่าช้า และค่าธรรมเนียมที่สูง
เนื่องมาจากว่าแต่ละประเทศในภูมิภาคดังกล่าวจะต้องแปลงสกุลเงินให้มาเป็นดอลลาร์ ก่อนที่จะสามารถ settle ธุรกรรมในธนาคารที่เกี่ยวข้องได้ และหลังจากนั้นทางธนาคารปลายทางก็จะเปลี่ยนมาเป็นสกุลเงินท้องถิ่นอีกรอบหนึ่ง

ด้วยฟีเจอร์ multi-hop นี้ ทาง Ripple กล่าวว่าสถาบันการเงินจะสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบของ SCB ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่น ๆ หลายรอบ

Ripple ยังเผยว่าระบบ multi-hop นั้นจะช่วยให้ลูกค้าของภาคธุรกิจแน่ใจว่าธุรกรรมที่พวกเขาทำนั้นจะมีความโปร่งใสมากขึ้น และเร็วขึ้น รวมถึงมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำลงอีกด้วย


ที่มา : 

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น