BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หน่วยงานทางการเงินของเกาหลีใต้ออกมาเตือนประชาชนให้ระวังในการลงทุนในกองทุนคริปโต


คณะกรรมการทางการเงินของเกาหลีใต้ได้ออกมาเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการลงทุนในกองทุนคริปโต

ทาง FSC ของเกาหลีใต้ได้ออกประกาศในวันพุธที่ผ่านมาว่า กองทุนด้านคริปโตมีความคล้ายคลึงกับกองทุนรวมและนักลงทุนอาจเข้าใจผิดว่ากองทุนดังกล่าวนั้นถูกกฎหมายแล้วตามพระราชบัญญัติตลาดทุน (Capital Markets Act) ของประเทศ

อ้างอิงจากกฏหมาย กองทุนที่ระดมทุนจากประชาชนนั้นต้องได้รับอนุมัติและลงทะเบียนกับทาง FSC อย่างไรก็ตามกองทุนคริปโตไม่ได้รับการอนุมัติจากทาง FSC แต่อย่างใด

“ดังนั้นกองทุนแบบ Cryptocurrency ละเมิด Capital Markets Act” ทาง FSC ได้ระบุไว้

คณะกรรมาธิการระบุว่า วางแผนที่จะใช้มาตรการสำหรับกองทุนคริปโตหลังจากที่ได้ปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องนักลงทุนจากความเสียหายทางการเงินในกองทุนคริปโต

อ้างอิงจาก CoinDesk เกาหลีระบุว่าการประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเกาหลีใต้ได้เข้าไปตรวจสอบกองทุนด้านคริปโตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทาง FSC ของเกาหลีได้ประกาศว่าจะมีการจัดตั้งแผนกใหม่เพื่อมาดูเรื่อง Cryptocurrency และ Blockchain โดยจะเรียกว่า “Financial Innovation Bureau” เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมด้าน Blockchain และ Fintech นั่นเองที่มา

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น