BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

มือสะอาด ปราศจากโรค!!มีรายงานจาก American Society for Microbiology ว่า ในขณะที่ผู้ใหญ่ชาวอเมริกันร้อยละ 91 บอกว่าพวกเขาล้างมือหลังจากใช้ห้องน้ำสาธารณะ แต่ในความจริงแล้วมีเพียงร้อยละ 83 ที่ทำเช่นนั้นจริง ๆ ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะล้างมือร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับผู้ชายมีเพียงร้อยละ 75 การสำรวจนี้ยังแสดงให้เห็นถึงอุปนิสัยที่ไม่ดีในการล้างมือดังนี้

👍ผู้ที่บอกว่าตนเองล้างมือเสทอหลังจากจับเงิน แต่มีเพียงร้อยละ 2 ที่ปฏิบัติเช่นนั้นจริง
👍ผู้ที่บอกว่าตนเองล้างมือหลังจากไอหรือจาม แต่มีชายเพียงร้อยละ 24 และหญิงร้อยละ 39 เท่านั้นที่ปฏิบัติจริง

สำหรับการล้างมือที่เหมาะสมเพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค มีขั้นตอนดังนี้

✋ทำให้มือเปียกน้ำ แล้วฟอกสบู่เหลวหรือสบู่ก้อนสำหรับทำความสะอาด ถ้าเป็นสบู่ก้อนให้วางสบู่บนตะแกรงเหล็กเพื่อระบายน้ำ

👊ฟอกสบู่ให้ทั่วมือ ตั้งแต่ข้อมือ ฝ่ามือ หลังมือ นิ้วมือ ซอกเล็บ และร่องนิ้วมือ ติดต่อกันนาน 10-15 วินาที

✌ล้างออกด้วยน้ำจนสะอาด

👌เช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าเช็ดมือที่สะอาดหรือกระดาษเช็ดมือ ควรใช้วิธีซับผิวแทนการถู เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังแตกเป็นขุย

“ค่าใช้จ่ายในการล้างมือมีเพียงน้อยนิด และยังช่วยประหยัดเงินอีกมากมายจากการไปพบแพทย์”ที่มา :

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น