BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad satang pro referral

468x60

ad satang pro referral

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

“การออกสกุลเงินดิจิทัล ไม่ช่วยปรับปรุงการเงินที่มีอยู่” กล่าวโดยรองผู้ว่าธนาคารญี่ปุ่น


อ้างอิงจาก New York Times เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมานาย Masayoshi Amamiya รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) ได้ให้ย้ำถึงท่าทีเชิงลบต่อสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC)

อ้างอิงจากการประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนาย Amamiya ได้แสดงท่าทีความสงสัยเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางว่ามันไม่ได้ช่วยปรับปรุงระบบทางการเงินที่มีอยู่ และนาย Amamiya ยังกล่าวอีกว่าทาง BOJ ไม่ได้มีแผนที่จะออกสกุลเงินดิจิทัลด้วย

อ้างอิงจากรายงานผู้เชี่ยวชาญทางการเงินพิจารณาว่า CBDC เป็นเครื่องมือสำหรับธนาคารกลางที่จะมาควบคุมเศรษฐกิจเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงเป็นศูนย์ อ้างอิงตามทฤษฎีทาง CBDC จะทำให้ธนาคารกลางสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเก็บดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากบุคคลธรรมและบริษัทต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถจ่ายเงินได้มากขึ้น

“เพื่อให้ธนาคารกลางนั้นสามารถก้าวข้ามเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ตอนนี้นั้นอยู่ที่ 0 พวกเขาจะต้องดึงเงินสดออกมาจากประชาชนในสังคมก่อน”

“ในทางกลับกันการกำจัดการใช้เงิน Fiat ในประเทศญี่ปุ่นก็ “ไม่ใช่ตัวเลือกสำหรับธนาคารกลาง” เนื่องจากเงินสดยังคงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในการชำระเงินในประเทศนี้” นาย Amamiya กล่าว

รองผู้ว่าการของ BOJ กล่าวว่าธนาคารไม่ได้มีแผนสร้าง CBDC ที่ให้ประชาชนนำไปใช้ในการชำระบัญขีและชำระเงินได้ การที่ธนาคารจะออกสกุลเงินที่มีอยู่แล้วไปในรูปแบบดิจิทัลเป็นอะไรที่ “มีอุปสรรคเป็นอย่างมาก” ในขณะที่คริปโตมักถูกนำมาใช้เพื่อการเก็งกำไรไม่ได้เอามาใช้งานหรือชำระเงิน

ก่อนหน้านี้คณะกรรมการด้านภาษีของประเทศญี่ปุ่นก็เพิ่งมีการจัดอภิปรายเพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกเรื่องกระบวนการการรายงานภาษีของคริปโตโดยจุดมุ่งหมายก็คือการลดขั้นตอนการยื่นภาษีที่มีอยู่ในปัจจุบันที่มา : « PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น