BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

น้ำเปล่า เป็นยาอายุวัฒนะ
น้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญของการมีสุขภาพดี คนเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายวันหรือเป็นสัปดาห์โดยปราศจากอาหาร แต่หากปราศจากน้ำแล้ว เราจะเสียชีวิตภายใน 3 วัน

โดยปกติแล้วร่างกายของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบมากกว่าครึ่งหนึ่ง ในกระดูกมีน้ำอยู่ 3 ใน 4 ในสมองก็มีน้ำอยู่ถึง 1 ใน 3 น้ำมีอยู่ในทุก ๆ เซลล์และทุกเนื้อเยื่อของร่างกาย และเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ตั้งแต่การหายใจ การกิน ไปจนถึงการใช้ความคิดก็ล้วนแต่ต้องอาศัยน้ำทั้งสิ้น

เราควรดื่มน้ำเปล่าที่สะอาด ทุก ๆ 1-2 ชั่วโมง และควรดื่มให้ครบ 8 แก้ว หรือ 2 ลิตรในแต่ละวัน หากทำกิจกรรมที่สูญเสียพลังงานก็ต้องดื่มน้ำมากขึ้นด้วย

“เครื่องดื่มของคนฉลาด มีเพียงน้ำเปล่า”


ที่มา : 

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น