BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

"ผู้สมัครทางการเมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย" อาจไม่สามารถรับเงินบริจาคในรูปแบบสกุลเงินคริปโต


ผู้สมัครทางการเมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย อาจไม่สามารถรับเงินบริจาคในรูปแบบสกุลเงินคริปโตได้แล้ว อ้างอิงจากหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเมืองของรัฐฯ

อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ AP News เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาว่าคณะกรรมาธิการการเมืองการคลัง (Fair Policy Practices Commission – FPPC) ได้มีการลงมติ 3-1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาในการห้ามบริจาคเงินให้กับผู้สมัครทางการเมืองโดยใช้สกุลเงินคริปโต โดยพวกเขาอ้างว่ามีความยากลำบากในการติดตามแหล่งที่มาของเงินบริจาคและยังกังวลถึงความโปร่งใสทางการเมืองอีกด้วย

โดยการยุติการบริจาคด้วยคริปโตนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการ Hearing ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่ทาง FPPC ได้กล่าวในประเด็นที่ว่าสามารถบริจาคเงินด้วยคริปโตให้กับผู้สมัครทางการเมืองได้ แต่ในขณะนั้นยังไม่ได้ข้อสรุป โดยทำให้ระยะเวลาในการตัดสินล่วงเลยมาถึงในเวลานี้นั่นเอง

ในขณะที่คณะกรรมาธิการบางคนก็ได้แย้งในที่ประชุมและตั้งคำถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบของแหล่งที่มาของเงินบริจาคที่มาจากสกุลเงินเสมือน (Virtual Currency)

ปัจจุบันคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติสหรัฐฯ ได้อนุญาตให้ผู้สมัครทางการเมือง รับสกุลเงินในรูปแบบ Cryptocurrency เช่น Bitcoin เป็นการบริจาคได้แล้ว ซึ่งเป็นคำตัดสินตั้งแต่ปี 2014

ปัจจุบันบางรัฐเช่น South Carolina ก็เริ่มมีการห้ามรับบริจาคด้วยสกุลเงินคริปโตด้วยเช่นกัน แต่ที่ Colorado นั้นสามารถยอมให้มีการบริจาคด้วยคริปโตแต่จำกัดจำนวนเงินเอาไว้


ที่มา : 

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น