BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561

อุซเบกิสถานเปิดประตูสำหรับเว็บเทรดคริปโตและให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี


รัฐบาลแห่งประเทศอุซเบกิสถานตัดสินใจเริ่มส่งเสริมการลงทุนในตลาดคริปโตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของตน

การออกกฎหมายเกี่ยวกับ Bitcoin Exchanges

ประเทศอุซเบกิสถานยืนยันกำลังทำให้เว็บเทรดคริปโตถูกกฎหมายและจะอนุญาตให้บริษัท Blockchain สามารถตั้งบริษัทภายในประเทศได้ การดำเนินการนี้มาจากคำสั่งประธานาธิบดีที่ได้ลงนามเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้คริปโตและบล็อคเชนมากขึ้นในอุซเบกิสถาน
อ้างอิงจากเอกสารฉบับหนึ่งที่ได้ถูกเผยแพร่ตามคำสั่งของประธานาธิบดีแห่งอุซเบกิสถานโดยมีชื่อว่า “มาตรการเพื่อจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Crypto Exchange ในอุซเบกิสถาน”  ซึ่งจะมีนิยามของคริปโตเคอร์เรนซีที่มีลักษณะเหมือนอย่าง Bitcoin รัฐบาลกล่าวว่าจะไม่กำกับดูแลคริปโตเคอร์เรนซีเหมือนอย่างหลักทรัพย์ ดังนั้นกฎหมายที่เกี่ยวกับสถาบันแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์จะไม่นำมาใช้กับสถาบันแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี  การเทรดคริปโตจะถูกควบคุมโดยกฎหมายที่ออกมาใหม่หรือกฎเกณฑ์พิเศษ
เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่มีสาขาหรือบริษัทอยู่ในอุซเบกิสถานแล้วเท่านั้นที่จะสามารถตั้ง Cryptocurrency Exchange ในประเทศอุซเบกิสถานได้ นิติบุคคลเหล่านี้ไม่จำต้องจ่ายภาษีในผลประกอบการคริปโตเคอร์เรนซีของตนหรือกล่าวได้ว่ารายได้ที่มาจากคริปโตเคอร์เรนซีไม่จำต้องเสียภาษี อุซเบกิสถานจะกำหนดให้สินทรัพย์คริปโตเป็นชุดข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้บน Blockchain (ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ) ที่มีมูลค่าและมีกรรมสิทธิ์ กล่าวคือเป็นเจ้าของได้

ข้อตกลงและเงื่อนไข

การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว (Crypto Exchange ไม่ต้องเสียภาษี) ก็ไม่ได้เป็นการให้เปล่าเสียทีเดียวเพราะรัฐบาลของอุซเบกิสถานก็ได้กำหนดเงื่อนไขพิเศษเกี่ยวกับการจัดตั้ง Crypto Exchange
เงื่อนไขประการแรกคือนิติบุคคลต่างชาติต้องมีทุนจดทะเบียนที่สามารถนำมาจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 รายในเวลาที่ยื่นจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนจดทะเบียนที่เทียบเท่ากับการจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำกว่า 20,000 รายจะต้องมีการฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ของประเทศ ทั้งนี้ค่าจ้างขั้นต่ำที่ประเทศอุซเบกิสถานใกล้เคียงกับ 185 เหรียญสหรัฐในปีงบประมาณ 2017
เงื่อนไขประการที่สองคือ Crypto Exchange ทั้งหลายจะต้องตั้งเซิร์ฟเวอร์ในอุซเบกิสถาน
เงื่อนไขประการที่สามคือ สถาบันแลกเปลี่ยนคริปโตต้องทำตามกฎเกณฑ์สำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตในอัตราตาม Demand และ Supply ของตลาด
เงื่อนไขประการสุดท้ายคือ สถาบันซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตจะต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ข้อมูลของผู้ใช้งานและข้อมูลอื่น ๆ ตาม KYC/AML ไว้ 5 ปี

การขุดคริปโตก็ได้รับสิทธิประโยชน์

ตามประกาศคำสั่งของประธาธิบดีอนุญาตให้มีการขุดคริปโตในอุซเบกิสถานได้และกำหนดให้บริษัทพลังงานที่อยู่ในความควบคุมของรัฐบาลจัดสรรพื้นที่สำหรับการทำการขุดคริปโต บริษัทที่ทำการขุด Bitcoin อาจจะใช้พลังงานกว่า 100 KW ต่อชั่วโมงซึ่งจะสามารถขุดได้ในสถานที่ที่กำหนดไว้จากหน่วยงานของรัฐ ‘The National Project Management Agency’ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานประธานาธิบดี

ที่มา : 


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น