BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561

สาเหตุบางคนที่สูบบุหรี่มีอายุยืนถึง 90 ปี
คนที่สูบบุหรี่บางคนมีอายุยืนถึง 90 ปี คนที่กินเนื้อหมูมาก ๆ ก็เช่นกัน แม้คนที่มีอายุยืนถึง 90 ปีจะเรียกได้ว่าอายุยืนแล้ว แต่จริง ๆ มนุษย์สามารถมีชีวิตได้นานถึง 120 ปี เมื่อนำตัวเลขทั้งสองมาหักลบกัน จะเห็นว่าคนอายุ 90 ปี ยังน่าจะอยู่ได้อีก 30 ปี ซึ่ง 30 ปีที่หายไปนี้ แม้จะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่เพียงอย่างเดียว แต่ผมคิดว่าถ้าคนเหล่านี้ไม่สูบบุหรี่ก็น่าจะมีชีวิตอยู่ได้นานกว่านี้ อาจมีอายุถึง 100 ปีก็เป็นได้
จริง ๆ แล้วการสูบบุหรี่ก็มีประโยชน์อยู่บ้าง ยกตัวอย่างเช่น นิโคตินในบุหรี่มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติก ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน แต่ถึงกระนั้นบุหรี่ก็มีโทษมากเกินกว่าจะมองแค่ประโยชน์ เพราะนอกจากสารนิโคตินและน้ำมันดิน (tar) แล้ว ในบุหรี่ยังมีสารที่เป็นโทษอีกหลายชนิด เช่น แอมโมเนียและฟอร์มัลดีไฮด์ การสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องจะทำให้สารเหล่านี้สะสมในร่างกาย ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ข้อมูลจากสมาคมศึกษาโรคมะเร็งปอดนานาชาติ (IASLC : International Accociation for the study of lung cancer) ระบุว่าร้อยละ 85 ของสาเหตุโรคมะเร็งปอดคือการสูบบุหรี่ และอีกร้อยละ 3 เกิดจากการสูดดมควันบุหรี่จากผู้อื่น บุหรี่มีโทษมากมายต่อร่างกาย แต่หากมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดี บริโภคอาหารและน้ำคุณภาพดี ก็จะทำให้โทษจากบุหรี่ลดลงได้
สิ่งที่อยากให้คนที่สุบบุหรี่ทั้งหลายเข้าใจก็คือ ควันบุหรี่ที่คนรอบข้างได้รับจะมีพิษร้ายแรงกว่า ควันบุหรี่ที่ผู้สูบบุหรี่สูดเข้าไปโดยตรงหลายเท่า ร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความสามารถในการต้านพิษจากบุหรี่จึงไม่เท่ากัน คนที่สูบเองอาจไม่ได้เป็นโรคใด ๆ เพราะร่างกายต้านพิษได้ดี แต่คนรอบข้างกลับเจ็บป่วยเพราะพิษจากควันบุหรี่แทน การสูบบุหรี่จึงไม่เพียงก่อโทษต่อร่างกายตัวเองเท่านั้น แต่ยังส่งผลร้ายต่อคนรอบข้างด้วย

ที่มา  : 

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น