BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เหมืองขุดคริปโตที่นิวยอร์ก "เตรียมใช้พลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนเพื่อขุดคริปโต"บริษัท DPW Holding Inc. หรือเจ้าของฟาร์มขุด Bitcoin คาดการณ์ว่า พวกเขาจะใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากน้ำตก Valatie Falls ซึ่งอยู่ในเขื่อนซึ่งตั้งอยู่ที่ New York
เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1983 โดยมันจะผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สะอาด ซึ่งมันกำลังจะถูกนำมาประยุกต์ใช้กับเหมืองขุดคริปโต และคาดว่าจะเปิดใช้แบบเต็มรูปแบบที่ไตรมาสที่ 4 ของปีนี้
นาย Milton Ault CEO ของ DPW Holding Inc. กล่าวในประกาศว่า:
“เราจะใช้เขื่อนของน้ำตก Valatie Falls เพื่อที่จะผลิตพลังงานที่สะอาด, ต้นทุนต่ำ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ให้กับเหมืองขุดคริปโตของเรา ซึ่งจะถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญสำหรับกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจเหมืองขุดคริปโตที่ยั่งยืน”
เขายังอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมเดลดังกล่าวด้วยว่า มันเป็นอะไรที่มีความพิเศษเป็นอย่างมาก:
“โปรเจกต์ดังกล่าวจะสร้างโอกาสพิเศษสำหรับพวกเรา เนื่องจากสำหรับการขุดคริปโตแล้ว ค่าไฟฟ้าคือต้นทุนในการดำเนินการของธุรกิจที่มากที่สุด”
การใช้พลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนจะทำให้ได้ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ต่ำกว่า และยังทำให้บริษัทไม่เจอค่าไฟฟ้าที่อาจจะกำลังถูกปรับเพิ่มสำหรับนักขุดคริปโตอีกด้วย เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการบริการสาธารณะแห่งรัฐนิวยอร์กประกาศว่า อาจจะทำการเก็บค่าไฟฟ้าสำหรับธุรกิจเหมืองขุดคริปโตเพิ่มขึ้น โดยหน่วยงานจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มหาก ลูกค้าใช้ไฟเกิน 300 KW
และเมื่อเดือนล่าสุด คณะกรรมาธิการบริการภาครัฐของรัฐนิวยอร์กได้อนุมัติอัตราใหม่สำหรับกรมไฟฟ้าของ Massena ซึ่งจะอนุญาตให้ลูกค้าที่มีใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก เช่น ลูกค้าที่ขุด Cryptocurrency ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการได้ภายในข้อตกลงรายบุคคลอีกด้วย


ที่มา : 

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น