BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ธปท. ออกประกาศสินทรัพย์ดิจิทัล บ.ลูกแบงก์ออก/ขาย/ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้แล้ว

หลังจากที่พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีผลบังคับใช้ ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังคงห้ามสถาบันการเงิน (สง.) ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินคริปโตอยู่ มาวันนี้มีการออกประกาศแนวทางการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital asset) ของสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน เปิดทางให้สง. สามารถทำธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้แล้ว

ใจความสำคัญของประกาศคือ การยกเลิกหนังสือเวียนฉบับเดิม โดยเนื้อหาในฉบับใหม่นี้ระบุให้บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจการเงินของสง. สามารถทำธุรกิจ
  1. ออกโทเคนดิจิทัล
  2. ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
  3. ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล
  4. ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

โดยสามารถทำได้เลยในกรณีที่เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ก.ล.ต. หรือ คปภ. อยู่แล้ว หรือหากเป็นบริษัทลูกอื่นๆ ให้มาขออนุญาตจาก ธปท. ก่อน

อย่างไรก็ตาม ตัวสง. เองยังไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าได้ ทำได้เพียงให้ความรู้และแนะนำแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน (ไม่ใช่ ”แนะนำการลงทุน”) เท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ สง. ต้องการออกหรือลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มคุณภาพในการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า สามารถทำได้ผ่าน Regulartory Sandbox

ทั้งนี้ การให้บริการของบริษัทลูกในกลุ่มหรือของตัว สง. ข้างต้น ยังต้อง “มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรัดกุม” รวมทั้งยังไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้บัตรเครดิตไปซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น