BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รัฐบาลประเทศอังกฤษศึกษาที่จะใช้ "Blockchain" ในการเก็บหลักฐานรูปแบบดิจิทัลรองผู้อำนวยการกระทรวงยุติธรรมของประเทศอังกฤษกล่าวว่า กำลังศึกษาเรื่อง Blockchain เพื่อที่จะนำมาเป็นเครื่องมือในการเก็บรักษาหลักฐานในรูปแบบดิจิทัล
อ้างอิงจากนาย Balaji Anbil หัวหน้าความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์กระทรวงยุติธรรมของประเทศอังกฤษ กล่าวว่าแนวคิดนี้ จะนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้เพื่อลดขั้นตอนของศาลในการจัดเก็บหลักฐานในรูปแบบดิจิทัล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือ Her Majesty’s Courts and Tribunals Service (HMCTS) ซึ่งพึ่งได้จัดประชุมไปเมื่อไม่นานมานี้
ในโพสต์บล็อกที่ถูกเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานั้น นาย Balaji กล่าวว่า “ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมจะทำให้บัญชีแยกประเภทนี้สามารถมี Solution ใหม่ ๆ ในการสร้างนวัตกรรมที่จะทำให้เกิดความยุติธรรมและความเป็น Decentralized มากขึ้น”
นาย Anbil อธิบายว่าเทคโนโลยีดังกล่าวถูกใช้แล้วโดยบางประเทศในสหภาพยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอสโตเนียที่ “กำลังพัฒนา Solution ด้าน Blockchain ที่จะมาจัดการเรื่องการจัดเก็บประวัติของประชาชนในประเทศ”
นอกจากนี้ในโพสต์ยังระบุอีกว่า เทคโนโลยีนี้จะเริ่มทดลองกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในปลายปีนี้
เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานาย Alistair Davidson หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรมด้านเทคนิคของกระทรวงได้กล่าวว่าทางรัฐบาลได้ทดลองใช้เทคโนโลยี Blockchain อย่างจริงจัง


ที่มา : 

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น