BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

มุกดาหาร จัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว ส่งเสริมท่องเที่ยว


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม เตรียมจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา มหากฐิน จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2558 พร้อมด้วย นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประชาชนทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษามหากฐิน ประจำปี 2558
เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และถ้วยประทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อีกทั้งเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ส่งเสริม อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนาทักษะกีฬาพายเรือ ให้พัฒนาสู่สากล ส่งเสริมการค้า เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณท่าน้ำเขื่อนริมโขงตลาดอินโดจีน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานแข่งเรือออกพรรษาของจังหวัดมุกดาหาร เป็นประเพณีสืบทอดกันมาแต่โบราณจัดขึ้นช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปีในวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 11 มีการแข่งขันประเภทเรือเร็วและประเภทเรือสวยงาม ซึ่งจะมีเรือจากจังหวัดใกล้เคียงสมัครเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก จึงเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสงานแข่งเรือยาวประเพณีออกพรรษา เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว ชิงถ้วยพระราชทานเชื่อมสัมพันธไมตรี

ระหว่างจังหวัดมุกดาหารบรรยากาศ 2 ฝั่งโขงกับแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชมการแข่งขันเรือมิตรภาพไทย-ลาว จากแขวงสะหวันนะเขตเข้าร่วมแข่งขัน สำหรับในปีนี้ได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนจากแขวงสะหวันนะเขตเดินทางมาร่วมงานได้ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2558

และจังหวัดมุกดาหารจะเดินทางไปร่วมงานแขวงสะหวันนะเขตในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2558 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งสองเมือง ตลอดจนประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมงาน “บุญส่วงเฮือ/ในวันออกพรรษา โดยมีพิธีเปิดน่านน้ำ-การตีช้างน้ำนอง-ประกวดเรือประเภทสวยงาม-แข่งขันเรือเร็วซึ่งมีเรือร่วมแข่งขันจำนวนนับร้อยลำมาจากหลายพื้นที่เข้าแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน
และภาคกลางคืนมีลอยกระทงสาย-แข่งขันชกมวยไทย-การแสดงบนเวทีคอนเสิร์ต-นักร้อง มนต์แคน แก่นคูณ-ไผ่ พงศธร และต่าย อรทัย ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณเขื่อนริมโขง ตลาดอินโดจีน
ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.banmuang.co.th/news/region/29518
นิรันดร์ ไชยชุติกาญจน์ / มุกดาหาร
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น